Poza cu logo Topograf si Cadastru in Cluj.

Share pe Facebook:

Poza cu detalii de contact Cadastru cluj.
Trimite mesaj la topocluj.ro

 

Acte Necesare

Intabularea Titlurilor de Proprietate

• Copie dupa Titlul de Proprietate legalizata – se obtine de la un birou notarial
• Certificatul de mostenitor in original  – se obtine de la un birou notarial
• Certificat de atestare  a existentei constructiei – se obtine de la primarie
• Declaratie notariala  pentru intabulare  – se obtine de la birou notarial
• Certificat Fiscal care sa cuprinda valoarea de impozitare – se obtine de la primarie
• Copie dupa BI/CI a proprietarului

Intabularea Sentintelor Civile

• Sentinta Civila definitiva in original  - se obtine de la Judecatorie
• Copie dupa Titlul de Proprietate legalizata(daca este cazul) – se obtine de la un birou notarial
• Certificat Fiscal care sa cuprinda valoarea de impozitare – se obtine de la primarie
• Declaratie pentru intabulare pe propria raspundere – se obtine de la birou notarial
• Copie dupa BI/CI a proprietarului

Intabularea constructiilor definitive pe un teren inscris in CF

• Copie dupa Autorizatia de Construire legalizata – se obtine de la un birou notarial
• Copie legalizata dupa procesul verbal de primire, la terminarea lucrarilor – se obtine de la birou notarial
• Certificat de atestare  a existentei constructiei  – se obtine de la birou notarial
• Copie dupa planul de amplasament avizat
• Copie dupa planurile casei vizate spre neschimbare legalizate  la notar
• Copie dupa BI/CI a proprietarului
• Extras CF care sa nu fie mai vechi de 1 luna de la BCPI

Lucrari de alipiri/dezlipiri (comasare/parcelare) a terenurilor

• Extras CF care sa nu fie mai vechi de 1 luna de la BCPI
• Copie dupa BI/CI a proprietarului
• Certificatul  de Urbanism in copie legalizata pentru operatiuni notariale
Acordarea numarului cadastral
• Extras CF care sa nu fie mai vechi de 1 luna de la BCPI
• Copie dupa BI/CI a proprietarului

Planurile topografice necesare Autorizatiei de Construire

• Extras CF care sa nu fie mai vechi de 1 luna de la BCPI
• Certificatul  de Urbanism in copie legalizata pentru autorizatia de constructie – se obtine de la birou notarial
• Copie dupa BI/CI a proprietarului

Trasarea limitelor de proprietate

• Extras Carte Funciara
• Copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului vizat de OCPI (cu coordonate in sistem STEREO 1970)
• Copie dupa BI/CI a proprietarului

Lucrari topografice de trasare a constructiilor

• Extras CF
• Copie plan de amplasament si delimitare a imobilului vizat de OCPI ( cu coordonate in sistem STEREO 1970)
• Copie plan de amplasament sau plan de trasare cu propunerea de amplasare a constructiei
• Copie BI/CI proprietar

Planuri topografice pentru calculul volumelor excavate:

• Copie dupa Fisa de perimetru
• Copie dupa CUI/BI/CI a investitorului